efúzia

Slovník cudzích slov

výtok plynu malým otvorom, unikanie; výlev lávy
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/efúzia

Časté chyby


náčelník beduínskeho kmeňa, staršina rodu, arabský vládca kniežatstva

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

observancia malpa macchia komisionovanie cognoscibilis profesionalizmy sympus speedovat nacionalizácia fenotypiz irituješ