eklogit

Slovník cudzích slov

kryštalická bridlica
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/eklogit

Časté chyby


konzervovanie údenín, rýb a iných potravín naložením do konzervačnej látky

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

meristém kolaboratívny colocystoplastica komajota virogénny sinusitída nominalna hodnota hypotermný prameň chrÃ¡Å¡Ä Ã­ suma popuzenÃx83­