ekofarma

Slovník cudzích slov

hospodári spôsobom blízkym prirodzenému stavu, nezaťažujúcim prírodu, vyrába bioprodukty
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/ekofarma

Časté chyby


príslušníci moslimskej sekty, ktorá sa oddelila od šíitov v 8. storočí n.l.

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

paedoaudiologia hypersomnia hyperosmia feasibility agrypnia perla petrológia compensans gorila osteonecrosis hypodenzn媒