ekofyziológia

Slovník cudzích slov

odbor zaoberajúci sa skúmaním vonkajších vplyvov na organizmy
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


kremičitan hliníka, draslíka a sodíka, horninotvorný nerast zo skupiny živcov

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

špíz preventabiln脙陆vízus mucoviscidosis marasmus weismannizmus rádžajóga praeservativum galaktostáza operovaĹ oligoklas