ekotoxicita

Slovník cudzích slov

pôsobenie toxických látok na živé organizmy
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor ulica
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) ekotoxicita
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) ekotoxicite
3. D:Datív (komu? čomu?) ekotoxiciti
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) ekotoxicitu
5. L:Lokál (o kom? o čom?) ekotoxiciti
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) ekotoxicitou
Plurál (mn. č.)
ekotoxicite
ekotoxicit
ekotoxicitiam
ekotoxicite
ekotoxicitiach
ekotoxicitami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

chirurgické napnutie pokožky obličaja

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

kontemplova钮 zboĹľ parathyroidea (glandula) repetit铆vny jazyk ruptura lca totalis eutýmna nálada utópia letuÅ¡ka fu拧ka ru mainstream