electrocaustica

Slovník cudzích slov

elektrokaustika, elektrokauterizácia, prevádzanie chirurgického výkonu elektrokauterom (napr. uzavretie ciev na zástavu krvácania), spálenie alebo prepálenie tkaniva pomocou kovovej slučky rozžeravenej elektrickým prúdom
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


nevyrovnanosť, napr. psychická instabilita

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

subtypus kozmografia ustav asignatár pedestrián kinetóza iracionalizmus orthodiagramma, substituens tiraz polytechnika