electrocauter

Slovník cudzích slov

elektrokauter, operačný prístroj k elektrokauterizácii, umožňujúci ničiť tkanivo teplom vznikajúcim pôsobením vysokofrekvenčného prúdu
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


náuka o bunke, bunková biológia

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

telzon opisthion lymphostaticus leukodermia insistovať duálny metrostaxis antiperistalticus salpingectomia pancreatolysis orloj