eliminácia

Slovník cudzích slov

vyradenie, vylúčenie, odstavenie, odstránenie; postupné vylučovanie neznámej z rovnice
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor ulica
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) eliminácia
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) eliminácie
3. D:Datív (komu? čomu?) eliminácii
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) elimináciu
5. L:Lokál (o kom? o čom?) eliminácii
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) elimináciou
Plurál (mn. č.)
eliminácie
elimináci
elimináciiam
eliminácie
elimináciiach
elimináciami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

pouličný predajný stánok

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

pustulosis anamnéza distinctus myalgia hemartros biocyclus kooptovanie grame stalagnát faciolingualis sedília