eluatum

Slovník cudzích slov

eluát, prečistený roztok, výluh kvapalinou
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/eluatum

Časté chyby


meranie optickej hustoty spracovaného fotografického záznamu

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

interkulturalita odeon halma bartrovať papulosus sfalerit recenter teratogénne vplyvy anomalia animovaé’® algonkium