embasovan

Slovník cudzích slov

Časté chyby


organizmus prispôsobený životu na kameňoch

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

ligácia nekontabilni nekrotizovat spondylofyty antiseminista supútnik frazeologizmi pregnatný indosovať masalovaný marginálne