emendabilis

Slovník cudzích slov

emendabilný, napraviteľný, zlepšiteľný
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


oslovenie; vzývanie, vzletné oslovenie, úvodná veta listiny, úvod eposu

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

laurus adolescent fišk pelot贸n metaphysis reziliencia darmodej refakturucia supraclavik transdisciplinárny pseudomnesia