eminenc

Slovník cudzích slov

najlepšia známka na vysvedčení, výborná
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/eminenc

Časté chyby


miešanec belocha a mulatky

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

synsémantický šaráda erárny fisúra katamnestický pedometer teokracia algická infantívny antefixatio lumbotomia