emotivitas

Slovník cudzích slov

emotivita, dojmovosť, citovosť, emocionálnosť, emotívnosť, emočná reaktivita
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


druh úzkej podlhovastej červenej papriky, ktorá sa suší a melie alebo nakladá do oleja

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

synthesis ahistorický stationarius globulinuria nekonzistentné priskyrica vavrín promiskuidna normochromna epimorfizmus ratan