emotivitas

Slovník cudzích slov

emotivita, dojmovosť, citovosť, emocionálnosť, emotívnosť, emočná reaktivita
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


znesvätenie posvätného miesta

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

hypertrophicus testa autoimunitna tyreopathia pneumónia stereoangiographia thyroprivus eliášovo svetlo, eliášov oheň tandem formant diplegia machtaľ