emotivitas

Slovník cudzích slov

emotivita, dojmovosť, citovosť, emocionálnosť, emotívnosť, emočná reaktivita
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


mnohoznačnosť alebo dvojzmyselnosť slov vznikajúca zámenou slov rovnakého znenia, ale rôzneho významu; logická chyba vyplývajúca z dvojzmyselnosti

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

cystoproctoanastomosis demutisatio sphenovomerianus komisionÃx83¡r cedi vypatlaný ab煤z alkoholu klitoris notodýnia erytropoéza katastrofa