empíria

Slovník cudzích slov

skúsenosť
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

empíria, skúsenosť
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/empíria

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor ulica
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) empíria
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) empírie
3. D:Datív (komu? čomu?) empírii
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) empíriu
5. L:Lokál (o kom? o čom?) empírii
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) empíriou
Plurál (mn. č.)
empírie
empíri
empíriiam
empírie
empíriiach
empíriami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

rozpadnutie, rozpustenie bunky

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

disco camion antidiuretinum pelycotomia laterála echogenny pankreas cvilich inkl煤zia disco camion sb koaxialita derviš