empathia

Slovník cudzích slov

empatia, schopnosť prežívať city, myšlienky a správania druhého jedinca v sebe samom, schopnosť vcítenia sa do inej osoby
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/empathia

Časté chyby


chorobný strach z jedla

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

sociabilita haematemesis anhormonia pelvirectalis izoechogenny uzol stokovanie oxycefália sex kaufen rugitus vestibul