empati

Slovník cudzích slov

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/empati

Časté chyby


prvá časť zložených slov s významom jazyk, jazykový

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

hunter prerekvizita intonácia rhypophobia vztahovaÄ na atonalita hajdúch gestapo arrhenotokia detektor magnetických vln nukleogenéza