empatia

Slovník cudzích slov

vcítenie sa do pocitov iného človeka
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/empatia

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor ulica
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) empatia
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) empatie
3. D:Datív (komu? čomu?) empatii
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) empatiu
5. L:Lokál (o kom? o čom?) empatii
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) empatiou
Plurál (mn. č.)
empatie
empati
empatiiam
empatie
empatiiach
empatiami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

vkvapkávanie liekov

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

septum krcku cholecysty bathrocephalia pluralizacia hitmaker virálny bombáž ištenem kičel milia nekróza kólia