empatia

Slovník cudzích slov

vcítenie sa do pocitov iného človeka
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/empatia

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor ulica
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) empatia
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) empatie
3. D:Datív (komu? čomu?) empatii
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) empatiu
5. L:Lokál (o kom? o čom?) empatii
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) empatiou
Plurál (mn. č.)
empatie
empati
empatiiam
empatie
empatiiach
empatiami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

druh škrobu z hľúz tropického manioku, maniokový škrob, maniok

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

exotox铆n škála bengoro normostenický habitus komprehenzívny struma spodiomyelitis erga omnes indiferentizmus hyperglobulinaemia trichologia