emperipolesis

Slovník cudzích slov

emperipoléza, prenikanie buniek do iných buniek, napriek tomu že neboli poškodené (napr. granulocyty do makrofágov)
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


cirkvou prevádzkovaný útulok pre ľudí v poslednom štádiu nevyliečiteľnej choroby

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

trilok bilancovanie brut historizmus entero-enteroanastomosis diagnosticus bronchovaskularna kresba bonus sériový pité permisívne