emphraxis

Slovník cudzích slov

emfraxia, upchatie, uzavretie
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


v typológii znečistenia vôd označenie pre čisté vody horských jazier a vodných tokov s malým počtom organizmov

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

erytropoéza katastrofa tenge kalk phagosoma dehydrogenáza quadrupes abandonovaÅ¥ nutritívny paedicatio latifundium