en

Slovník cudzích slov

prvá časť zložených slov s významom v, vo vnútri
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/en

Časté chyby


hornina obsahujúca skamenelé ulity živočíchov

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

markíza psychotechnika osteoartróza freón pasportizácia zariadenia flustrovan媒 turricephalia somasthenia normalisatio peripleuritis faunovský