endokrinológia

Slovník cudzích slov

náuka o žľazách s vnútorným vylučovaním, oddelenie kliniky liečiace choroby týchto žliaz
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor ulica
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) endokrinológia
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) endokrinológie
3. D:Datív (komu? čomu?) endokrinológii
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) endokrinológiu
5. L:Lokál (o kom? o čom?) endokrinológii
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) endokrinológiou
Plurál (mn. č.)
endokrinológie
endokrinológi
endokrinológiiam
endokrinológie
endokrinológiiach
endokrinológiami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

podzemné pohrebisko pod chrámovým priestorom; skrytá dutinka v krčnej mandli

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

raft prose pana progrediens preceptor fibrocartilago praecordialis pleurotómia piarista kozmogónia perineovaginalis perianálny