enorchismus

Slovník cudzích slov

enorchizmus, zadržanie semenníkov, semenník nezostúpi do mieška (skróta)
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


dusíkatá látka nachádzajúca sa v rastlinných aj živočíšnych organizmoch

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

lubňa legirovanie legirovanie dešifrovať cicimbrus cicimbrus macka diss diss reagencia, reagens, reagent exprimuje