entrée

Slovník cudzích slov

vstup; slávnostná hudba ku vstupu významných osôb; jedlo podávané pred hlavným chodom
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/entrée

Časté chyby


odvodený od terpénu

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

mankote sarcocystis anglesit populárny šokantný u expresný etatizmus nov hav profesionalna etika varioobjektív