enzymaticus

Slovník cudzích slov

enzýmový, fermentový, týkajúci sa enzýmov, vyvolaný enzýmami
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


tvorenie zŕn z pevnej hmoty; zrnitosť; zrnitá štruktúra povrchu Slnka; vytvorenie nového tkaniva na hojacej sa rane

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

ric铆n tómia ontorinolog kontagiozna pekári conidium symptologia q-t interval paneuropsky myxocystoma synchrómy