epigraf

Slovník cudzích slov

nápis, nadpis, heslo
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/epigraf

Časté chyby


zľava z účtu, náhrada za nekvalitné alebo neúplné plnenie, zúrodnenie pôdy zemnými úpravami, vylepšenie; zvýhodnenie

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

naratív baden adorácia onchocerca trauma hypodenzia myotendineus kýl rydbergova konštanta perfuzna pronymfa