erózia

Slovník cudzích slov

vymieľanie hornín pôsobením vody, vetra a iných vlyvov; rozrušovanie, výmoľ, mechanické opotrebenie
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/erózia

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor ulica
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) erózia
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) erózie
3. D:Datív (komu? čomu?) erózii
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) eróziu
5. L:Lokál (o kom? o čom?) erózii
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) eróziou
Plurál (mn. č.)
erózie
erózi
eróziiam
erózie
eróziiach
eróziami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

okrasná rastlina (čeľaď kosatcovitých)

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

psychiatria oscillatio koruhva monarcha attritus čemer ur媒chlen茅 eupnoicka prekvapenie ichnogram superiorita