eurytmia

Slovník cudzích slov

pravidelný pulz; súlad pohybov; harmónia; teória o zákonitostiach rytmu v poézii
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/eurytmia

Časté chyby


úchylná pohlavná náklonnosť muža k mužom, najmä k mladým chlapcom, homosexualita

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

amfíbia fibroectomia, peristaltica subchondrálna skleroza acetabul novinárska kačica autochtónny mandatár mrok脙隆r erytrocyty makrocia novum