evakuácia

Slovník cudzích slov

vysťahovanie, vyprázdnenie; vyčerpanie plynu z uzavretého priestoru; odsatie, vyprázdnenie, odvzdušnenie
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor ulica
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) evakuácia
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) evakuácie
3. D:Datív (komu? čomu?) evakuácii
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) evakuáciu
5. L:Lokál (o kom? o čom?) evakuácii
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) evakuáciou
Plurál (mn. č.)
evakuácie
evakuáci
evakuáciiam
evakuácie
evakuáciiach
evakuáciami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

islamský trest srmti

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

konekcie emeritny biskup sur penitent skabies trivium agregátny k kalkulus spinocerebellaris pyrex