evanjelikál

Slovník cudzích slov

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, životné, vzor chlap, resp. kuli
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) evanjelikál
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) evanjelikála
3. D:Datív (komu? čomu?) evanjelikálovi
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) evanjelikála
5. L:Lokál (o kom? o čom?) evanjelikálovi
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) evanjelikálom
Plurál (mn. č.)
evanjelikáli
evanjelikálov
evanjelikálom
evanjelikálov
evanjelikáloch
evanjelikálmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

najstarší stupeň vývoja človeka

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

štandardne sukulent vizionar sinistrokonvexna skolioza korpulencia nomád luminosus kália blephar(o)adenitis microtrauma hypertriglyceridaemia