everzia

Slovník cudzích slov

v medicíne obrátenie, prevracanie
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

obrátenie, prevrátenie
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/everzia

Časté chyby


premena anorganických látok v rastlinách na organické; prispôsobenie (sa), splývanie; spodobovanie hlások

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

tastatúra význam slova najskôr podujatie komponista imprimace stereoisomeros downhillista strontium idilický zakomplexovany šovinista