excessivus

Slovník cudzích slov

excesívny, nadmerný, prílišný, výstredný, presahujúci bežnú normu
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


prísne mravné učenie filozofickej školy kynikov v starovekom Grécku, mravná otrlosť, pohŕdanie mravnými zásadami, bezohľadnosť

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

hydr(o)omphalus dendroplasma anisoploidia rezonancia nodosus turnaj perihilozní chorioamnioticus erudovanos钮 chloruria aptit煤da