expandovať

Slovník cudzích slov

zväčšovať objem, rozpínať sa, rozširovať sa
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


produkt štiepenia bielkovín, ktoré sú zložené z aminokyselín

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

deštrukcia normosténia modifikovať validizácia trifoli谩ta gastráče apostylova钮 metakomunikácia sugestop茅dia monumentalizácia charizmatick媒