fág

Slovník cudzích slov

druhá časť zložených slov s významom ničiteľ, hubiteľ
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

vírus, ktorého hostiteľom je baktéria, vírus napádajúci baktérie
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/fág

Časté chyby


stredný útvar druhohôr, v nadloží triasu a podloží kriedy

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

arthropathia enzymum žula diár perioanestezia laurus dyspl dehydratatio sugestívny privil colocolicus