fág

Slovník cudzích slov

druhá časť zložených slov s významom ničiteľ, hubiteľ
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

vírus, ktorého hostiteľom je baktéria, vírus napádajúci baktérie
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/fág

Časté chyby


zariadenie meniace alebo rozširujúce kmitočtové pásmo v rozhlasovom alebo televíznom prijímači

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

polynóm entomofília gama žiarenie tribadismus euryon eleison baryt transexual neofília neuroinfekcia rarefik谩cia