fáza

Slovník cudzích slov

časový úsek, vývojové obdobie, časť, etapa; obdobie po premnožení organizmov s výrazným poklesom počtu jedincov v populácii, retrogradácia
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/fáza

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor Žena
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) fáza
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) fázy
3. D:Datív (komu? čomu?) fáze
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) fázu
5. L:Lokál (o kom? o čom?) fáze
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) fázou
Plurál (mn. č.)
fázy
fáz
fázám
fázy
fázách
fázami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

septigravida humanocentrizmus ateroskler贸za portatile androgýn adaptovať contrecoup apolinský Å¡truker mezaliancia karnivorn媒