fašizmus

Slovník cudzích slov

nacionálno-šovinistické a rasistické hnutie spojené s totalitným vládnutím
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) fašizmus
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) fašizmusa
3. D:Datív (komu? čomu?) fašizmusu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) fašizmus
5. L:Lokál (o kom? o čom?) fašizmuse
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) fašizmusom
Plurál (mn. č.)
fašizmusy
fašizmusov
fašizmusom
fašizmusy
fašizmusoch
fašizmusmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

týkajúci sa koní alebo jazdy na nich; týkajúci sa hnutia hippies

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

gammapathia moribundný meningoarteriitis senium fontanela colorraphia inguilinus hypereuryopia patetickost polinklinika gamón