faksimile

Slovník cudzích slov

presná tlačová kópia originálu; druh prenosu obrazu
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


základná myšlienka, všeobecná zákonitosť; východisková zásada, pravidlo; vo fyzike základný zákon, z ktorého možno odvodzovať iné zákony, napr. princíp zachovania energie

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

prohibicia mentulagra nekomitovaný katalizacia pórovka altruista mr艌a introspekcia catabiosis onomatologia uretroragia