falzifikacia

Slovník cudzích slov

napodobňovanie, falšovanie; vyvracanie teórie alebo hypotézy
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor ulica
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) falzifikacia
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) falzifikacie
3. D:Datív (komu? čomu?) falzifikacii
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) falzifikaciu
5. L:Lokál (o kom? o čom?) falzifikacii
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) falzifikaciou
Plurál (mn. č.)
falzifikacie
falzifikaci
falzifikaciiam
falzifikacie
falzifikaciiach
falzifikaciami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

poľovnícka streľná zbraň so sklopnými hlavňami

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

biénium hypografia Ä eka alaband铆n auxanometer detector cystick脙隆 fibr脙鲁za chiastolit chorealis fon茅zny dystópia