fauvizmus

Slovník cudzích slov

expresívny maliarsky smer začiatkom 20. storočia
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


zmyslový orgán

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

retroverzia petrolej malachit ex juvantibus episcleritis cryoglobulinum, kryoglobulinum bahniakovitý vták subiectivus pedobiológ pachan ortopnoická poloha