favela

Slovník cudzích slov

chudobná štvrť v mestách Latinskej Ameriky
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/favela

Časté chyby


zariadenie na krátkodobý pobyt so zaistenou odbornou starostlivosťou

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

parazitofóbia kontraindikovany edut stepway lambdacismus faksimile carpopedalspasmus artizácia puchra dalajláma rtg.