febrilis

Slovník cudzích slov

febrilný, horúčkovitý
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/febrilis

Časté chyby


rastlina žijúca na skalách

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

reactometron myentericus delokalizovaný powerpoint chiropraxia sent bort ornament rezurz antiallergicus naratív