fiburium

Slovník cudzích slov

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/fiburium

Časté chyby


stúpenec cirkevného reformného hnutia v Anglicku v 16. storočí; človek s prehnane prísnymi mravnými zásadami

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

carezzando akalkúlia miliwatt kyfóza koneksie teratóm par茅za komfrontacia hochstaffler logasthenia taenicidus