flatulencia

Slovník cudzích slov

plynatosť, nadmerný odchod črevných plynov cez konečník
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


látka s kyslými aj zásaditými vlastnosťami

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

salinus pyloroduodenalis polymorphonuclearis lajkovat bluma tardo anisopia post festum/ eugenika funkcionalizácia diegeticky