fosforitan

Slovník cudzích slov

fosfit, soľ kyseliny fosforitej
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


vodnatý hlinitokremičitan železnatohorečnatý, železná ruda, nerast

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

zorila penetrácia koncil inzula exotoxín bore rezidencia mediálne suponovaÅ¥ megalosyndactylia omni jure