funkcionalizácia

Slovník cudzích slov

Časté chyby


stredoveká viachlasná skladba, kondukt

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

kondenzát gamogónia o pentalógia gastrohepaticus empiricus oligohydruria empirickosť epididymis agregovanie syrrytmie