galuska

Slovník cudzích slov

plášť spojený s dušou do jedného celku pre bicykle
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/galuska

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor Žena
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) galuska
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) galusky
3. D:Datív (komu? čomu?) galuske
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) galusku
5. L:Lokál (o kom? o čom?) galuske
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) galuskou
Plurál (mn. č.)
galusky
galusk
galuskám
galusky
galuskách
galuskami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

otrava jódom

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

fišk pelot贸n metaphysis reziliencia darmodej refakturucia supraclavik transdisciplinárny pseudomnesia aušus sagacita