galuska

Slovník cudzích slov

plášť spojený s dušou do jedného celku pre bicykle
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/galuska

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor Žena
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) galuska
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) galusky
3. D:Datív (komu? čomu?) galuske
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) galusku
5. L:Lokál (o kom? o čom?) galuske
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) galuskou
Plurál (mn. č.)
galusky
galusk
galuskám
galusky
galuskách
galuskami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

profesionalna etika varioobjektív viróza mikrocytoza erytrocytov negustiózne rhachiocampsis makroelement adsorbova钮 chondroideus seclusio perianálny