gama žiarenie

Slovník cudzích slov

žiarenie s krátkou vlnovou dĺžkou, vznikajúce rozpadom atómov rádioaktívnych látok
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


sálový hokej s ľahkou loptou a ľahkými hokejkami, floorball

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

chinidinum cicatrisans karit skatofilný telogenum strofika cholangiostomia salpingooophoritis exhibitionismus indoktrinácia marža