gamafobia

Slovník cudzích slov

Časté chyby


dnes už nepoužívaný výraz pre decht

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

kúria enterochirurgia maxima extr茅mny la vida loca mull mesothelium ovogamia autohypnosis polarizovan background