gemelologia

Slovník cudzích slov

Časté chyby


nedostatok alebo nadbytok kožného farbiva spôsobujúci zmeny sfarbenia kože

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

diffusibilitas segmentalis behaviorizmus získavať dagerotípia antidiarrhoicus byť z lacného kraja monachos extenzifikácia tanatóza chyním