genetická informácia

Slovník cudzích slov

nevyhnutná podmienka na vytvorenie biologického jedinca, súbor dedičných prvkov v pohlavných bunkách rodičov
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


poveriť niekoho zastupovaním v určitej veci

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

audiologia sactosalpinx bilat keks voaier ureterovaginalis vajatav devalvujuci quinquies tyloma monstripara garant