geobiochémia

Slovník cudzích slov

náuka o vzťahoch živých organizmov a nerastného prostredia
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


obratný kúsok, kúzelníctvo

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

sensomobilitas achilovka carditis nikel encephalorrhagia huntova钮 bonitná exempl谩rny biely odtienkami do cierna contusio dorsi polypectomia